Foto: MOD (Arhiva)

Na konferenciji načelnika generalštabova zemalja kontributora snaga UN, na kojoj je Mojsilović na poziv Sekretarijata UN, on je razgovarao sa zamenikom Generalnog sekretara UN za mirovne operacije Žan-Pjerom Lakroaom.

Lakroa je pohvalio učešće pripadnika VS u misijama pod mandatom UN, kao i kvalitet i profesionalnost njihovog angažovanja.

Mojsilović je učestvovao i na sastanku „Žene, mir, bezbednost“, o značaju uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku i njihovom uticaju u sektoru bezbednosti.

Na sastanku su visoki zvaničnici potvrdili podršku daljoj integraciji rodne perspektive u oružane snage.

Tokom skupa Mojsilović je imao sastanke s načelnicima generalštabova Austrije, Belorusije, Kipra, Mađarske, Rumunije i Slovenije, kao i s predstavnikom Oružanih snaga Rusije.

Povezani tekstovi