Na zasedanju je predstavljena 21 radna grupa Konventa, čiji će cilj biti praćenje i pospešivanje pregovora u svih 35 poglavlja. Krajnji cilj je najširi društveni konsenzus o pristupanju EU i ključnim reformama na tom putu. Konvent je mehanizam pokrenut na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, a dobio je zvaničnu podršku svih relevantnih državnih institucija, Pregovaračkog tima, skupštinskog Odbora za evropske integracije, vladine Kancelarije za evropske integracije i Evropske komisije.

Predsednik Evropskog pokreta Vlastimir Matejić podsetio je da se problemi u EU neretko objašnjavaju odsustvom komunikacije sa građanima. Konvent će, kako je objasnio, naglasak staviti upravo na stvaranje opšte saglasnosti u društvu o elementima pregovora. „Ovo je ključno za uspeh pregovora i stvaranje harmoničnog društva u kojem će biti ostvaren ekonomski razvoj“, naglasio je Matejić.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je, otvarajući skup, istakla da je u procesu sveobuhvatnih promena u društvu izuzetno važno neprestano razmenjivanje mišljenja o pitanjima od strateškog značaja za ekonomski i društveni razvoj, kao i konsultovanje najšireg kruga stručnjaka, medija, vladinog i nevladinog sektora, udruženja građana, univerziteta i privrede.

Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović je izjavila da proces pristupanja EU uključuje političku i ekonomsku dimenziju, ali pre svega promenu društvene svesti. „Važnije od izmene pravog sistema je promena mentaliteta i radnih navika i uspostavljanje institucionalnog načina življenja i razmišljanja. Kod nas se i dalje sve svodi na uloge pojedinca, a jedino predvidljivo treba da bude sistem koji mora da živi nezavisno od političkih promena“, rekla je Joksimovićeva.

Nacionalni konvent će, kako je naglasila, biti važan činilac u ostvarivanju boljeg uvida javnosti u proces pregovora sa EU i njegovu suštinu. „Otvorenost procesa pregovaranja je imperativ, ali postoje mehanizmi koje propisuje sama EU o načinima na koji se pojedine teme analiziraju, tako da, i ako ima neke zatvorenosti, nje ima tamo gde to zahtevaju standardi EU. Ne radi se, dakle, o našoj želji da zatvorimo proces“, navela je Jadranka Joksimović.

Na plenarnoj sednici Konventa govorili su, između ostalih, i šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport, šefica Pregovaračkog tima Tanja Miščević, predstavnici poslaničkih grupa SNS, SPS, DS i NDS, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Ciljevi Konventa

Nacionalni konvent o EU ima četiri osnovna cilja – da podstiče redovne konsultacije državnih organa sa zainteresovanim segmentima društva o procesu evropske integracije, da definiše preporuke o pregovaračkim pozicijama Srbije, da podstiče otvoren društveni dijalog u svim fazama pregovora i da javnost bude bolje informisana o pregovorima sa EU.