– Međutim, ova tužba je došla kao kap koja je prelila čašu u trenutku kada već imamo loše odnose sa Hrvatskom zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova. Kako će se stvari dalje kretati zavisi od vlasti u Beogradu i u Zagrebu. Mnogo toga zavisi i od predstavnika međunarodne zajednice, koji treba da kanališu situaciju i upozore da zemlje koje imaju loše međusobne odnose, koje rešavaju stvari putem suda, nisu podobne da budu kandidati za EU. Bilo bi preporučljivo da dve vlade naprave vansudsko poravnanje, da se suoče sa činjenicama iz tužbe i moguće protivtužbe i da onda dogovorno idu u rešavanje problema koji postoje, a ne da to mora sud da radi, pa bio to i Međunarodni sud pravde – zaključuje Aleksandar Popov.