Svedokinja optužbe Marijana Anđelković opisala je juče na suđenju Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom napade na srpske kuće u selima oko Dečana u proleće 1998. Ona je posvedočila da je, radeći za beogradski Fond za humanitarno pravo, u kritično vreme bila u tom kraju više od 15 puta, istražujući napade na srpske porodice u više zabačenih sela. Ona je rekla da je o incidentima razgovarala sa članovima napadnutih porodica i o tome sačinjavala izveštaje.
Svedokinja je u sudnici prepričala više iskaza Srba o vatri iz ručnih bacača i automatskog oružja koja je na njihove kuće otvarana kasno noću, od marta 1998. Po njenim rečima, takve incidente zabeležila je u selima Bec, Ljugbunar, Ratiš, Crmljane, Rznić i drugim. Anđelkovićeva je precizirala da je ime Haradinaj prvi put čula početkom aprila 1998. od članova porodice Stojanović koja se krajem marta te godine iselila iz sela Dubrava. Dva muškarca iz te porodice bila su prethodno odvedena iz njihove kuće u selo Glođane gde su ih ispitivali i pretukli naoružani Albanci.