Foto: N1

“Aleksandar Vučić je ovom Uredbom i faktički primorao sve srpske pravosudne funkcionere-sudije, zamenike javnih tužilaca, ali i zaposlene u pravosudnim organima na teritoriji Kosovo i Metohija, da mimo svoje volje napuste pravosudne organe i pravosudni sistem Republike Srbije, time što ih je stavio pred izbor-ili da budu deo pravosudnog sistema Republike Kosovo, ili da se penzionišu – iako zakonski ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju”, navodi se u izjavi Vladimira Vučinića.

Uredbom koja je, očigledno sa velikom hitnošću, doneta na sednici vlade 19. oktobra, a koja je stupila na snagu 26. oktobra, narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, napravljen je diskontinuitet između sa jedne strane pravosudnih organa i pravosudnog sistema Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije i sa druge strane novoformiranih pravosudnih organa samoproglašene Republike Kosovo,dodaje poslanik Narodne stranke.