Ne davimo Beograd zahteva da RTS izveštava o akciji građana „Bukom protiv diktature“

Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od uredničtva RTS-a da izveštava o održavanju i velikom odzivu građana akciji Digni glas: Bukom protiv diktature koju su Ne davimo Beograd i Građanski front pokrenuli 26. marta.