Nemačka građanima Kosova izdala 13.000 radnih viza 1Foto: FreeImages / fcl1971

Novi Zakon o imigraciji kvalifikovane radne snage koji je usvojila Nemačka, a koji će stupiti na snagu u martu ove godine, oživeo je nadu za kosovske građane koji traže posao u EU, jer omogućava kvalifikovanim radnicima sa stručnim obrazovanjem iz zemalja izvan Evropske unije (trećih zemalja) da lako emigriraju u Nemačku, piše danas list Zeri.

„Tokom 2018. godine, nemačka ambasada u Prištini izdala je oko 38 hiljada viza. Od toga oko 25 hiljade viza za kratkotrajni boravak (tzv. turističke Šengen vize i za poslovna putovanja itd.) i oko 13 hiljada viza za dugotrajni boravak (spajanje porodice, rad, studije i sl.)“, navodi se u odgovoru ambasade Nemačke za Zeri.

Ambasada očekuje da će trend izdavanja nemačkih viza za stanovnike Kosova za 2019. godinu biti približno isti kao i prethodne godine.

„Nemačka ambasada u Prištini je poslednjih godina značajno povećala svoj kapacitet za obradu zahteva za vizu. Međutim, broj zahteva i dalje prevazilazi kapacitet Ambasade. Stoga su čekanja neizbežna“, navodi se u odgovoru ambasade.