Deklaraciju je i predložila koalicija CDU-CSU i FDP, a protiv su bile opozicione stranke Socijaldemokratska partija (SPD), Zeleni i Levica, koje međutim nisu imale svoj definisan predlog.

U Deklaraciji Bundestaga kaže se da prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, kojom bi proces pregovora i zvanično počeo, u januaru 2014. može da bude održana tek kada Evropski savet (u decembru) ustanovi i potvrdi „potpuno i trajno sprovođenje preuzetih obaveza“ koje proističu iz Sporazuma o normalizaciji.

Napredak u sprovođenju mera koje su dogovorili Beograd i Priština mora, kako zahteva Bundestag, i dalje da bude proveravan, na primer izveštajem Evropske komisije do kraja novembra 2013. godine.

Navodi se i da dalji cilj, pre završetka pregovora o pristupanju, mora da bude „pravno obavezujući sporazum“ Srbije i Kosova kao cilj procesa normalizacije njihovih odnosa. Taj sporazum treba da obezbedi da Srbija i Kosovo, kao punopravne članice EU, na osnovu evropskih akata, „nezavisno zajednički mogu da koriste svoja prava i obaveze“.

Bundestag takođe zahteva da se „mora obezbediti da proces normalizacije između Srbije i Kosova bude posebno tretiran u jednom od pregovaračkih poglavlja“ i da to poglavlje, zajedno sa temama iz oblasti pravne države, treba da čini težište pristupnih pregovora. „Ukoliko Srbija, posle otvaranja pristupnih pregovora, okleva sa sprovođenjem preuzetih obaveza, njih suspenduje ili od njih odustaje, pristupni pregovori treba da budu zaustavljeni“, navodi se u Deklaraciji.

Ambasada

Bundestag smatra i da pristupni pregovori sa Srbijom mogu da budu okončani tek „kada nadležne srpske vlasti i sudovi učine sve što je u njihovoj moći da u procesu u duhu pravne države u potpunosti rasvetle napad na nemačku ambasadu (u Beogradu februara 2008.) i napadače i posebno one koji su vukli konce te akcije pravosnažno osudi“.