Vlada Srbije juče je predložila Amandman na Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije kojim se predlaže da još tri opštine – Valjevo, Novi Pazar i Sombor – dobiju status grada.
Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kojim se omogućava obezbeđenje posebne zaštite starijim radnicima koji su proglašeni viškom i kojima nedostaje do pet godina do penzije. Ministar rada zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović objasnio je na konferenciji za novinare posle sednice Vlade da će ovim radnicima biti isplaćivana novčana naknada do tri godine i uplaćivan doprinos za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje do ostvarivanja prava na penziju, odnosno do dve godine. Ovakvih radnika, prema podacima Republičkog fonda PIO, ima oko 180.000.

Danas ugovor o kupovini Telekoma Srpske

Ugovor o prodaji Telekoma Srpske Telekomu Srbija biće potpisan danas u Banjaluciu prisistvu najviših zvaničnika Srbije i RS. Kako je najavio ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović, ugovor će potpisati direktor Direkcije za privatizaciju Vladimir Mačkić i direktor Telekoma Srbija Draško Petrović. Telekom Srbije dužan je da u roku od 30 dana uplati 646 miliona KM za kupljenih 65 odsto državnog kapitala Telekoma Srpske.

Osim što će stariji radnici biti zbrinuti, Lalović napominje da se izmenjenim rešenjima otvara prostor za podmlađivanje kadrova u privredi.
– Ovim zakonom uvedena je i novina u podsticanju i stimulisanju novog zapošljavanja kod poslodavaca koji posluju u lokalnoj samoupravi u kojoj je stopa nezaposlenosti viša od republičkog proseka, odnosno u devastiranim područjima – objasnio je ministar rada.
Na sednici je doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Nacionalna priznanja će ubuduće biti dodeljivana i sportistima osvajačima medalja na svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i njihovim trenerima. Nacionalna svetska priznanja, kako je objasnio ministar privrede Predrag Bubalo, u vidu doživotnih mesečnih primanja iznose dve i po prosečne neto zarade u Republici za zlatnu medalju osvojenu na svetskim prvenstvima, dve prosečne zarade za srebro na svetskim i zlato na evropskim prvenstvima, jedna i po zarada za bronzanu medalju na svetskim i srebrnu na evropskim prvenstvima i jedna zarada za osvajanje bronze na evropskim prvenstvima.
Članovi Vlade usvojili su Strategiju kontrole duvana kojom se, prema Lalovićevim rečima, svi relevantni faktori obavezuju da doprinesu smanjenju ponude i tražnje duvana i duvanskih proizvoda i organizuju savetovališta za odvikavanje od pušenja. Usvojena je i Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja, kao i niz uredaba o isplati subvencija i stimulacija u poljoprivredi. Ministar privrede Predrag Bubalo najavio je da je Vlada usvojila programe i uredbe za tromesečni period privremenog finansiranja, čime se ostvaruje kontinuitet isplate različitih oblika stimulacija.