– Front, koji je preksinoć formiran u Nišu, trebalo bi da bude „alternativa političkim strankama, koje prioritetno brinu o svom, a ne interesima građana“.

U formiranju GF učestvovalo je šest građanskih organizacija iz četiri grada u Srbiji, a četiri organizacije iz tri grada bile su u svojstvu posmatrača. NJegovi osnivači su niški Udruženi pokret slobodnih stanara (UPSS), beogradski Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Lokalni front Kraljevo (LF), Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd, Liga Roma i borski Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21. U osnivanju su u svojstvu posmatrača učestvovali Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF), Levi samit Srbije, pokret Podrži RTV i Centar za zaštitu potrošača Forum. Asocijacija je otvorena za ulazak novih članica koje prihvataju ciljeve u njenoj Deklaraciji, koja je usaglašena na skupu.

– Ujedinili smo se na način koji do sada nije viđen u Srbiji i ne smemo izneveriti građane, koji su do sada mnogo puta iznevereni, te sada sa skepsom posmatraju sve što se govori i radi na javnoj sceni. Asocijacija će izbegavati kontakt sa političkim strankama, što će nas učiniti ispravnijim, jačim i stamenijim. Naš partijski sektor je u pretpolitičkom stanju, jer se bavi sopstvenim, a ne javnim interesima, a mi ćemo se baviti politikom, koja neće biti stranačka, već će voditi računa o javnom interesu i dostojanstvu ljudi, kaže jedan od osnivača UPSS-a Đokica Jovanović.

Vladimir Marović, aktivista LF iz Kraljeva, kaže da je vreme da građani pokažu da su političke stranke koje funkcionišu kao privatne firme – prošlost. LF je i izašao na prethodne lokalne izbore u Kraljevu – na kojima je osvojio pet mandata u skupštini, kako bi bio „pokazni primer“ da odbornici treba da brinu javni, a ne partijski i privatni interes, te na taj način „načeo tu korumpiranu partijsku strukturu“. Marović je na osnivačkom skupu Građanskog fronta predložio da se razmotri mogućnost da GF učestvuje na predstojećim predsedničkim izborima, tako što će istaći ili podržati kandidata koji će zastupati interese građana, a ne političkih stranaka. Učesnici skupa nisu diskutovali, niti se izjašnjavali o toj ideji.

– Očigledno je da postoji potreba samoorganizovanja građana, kako bi se odgovorilo na brojne probleme na lokalnom nivou, kao i u državi uopšte, te artikulisao njihov politički stav. Takođe je očigledno da postoji veliki disbalans između potreba građana i onoga što nude političke stranke kao zvaničnu politiku. Građanski front jeste alternativa koja se nudi građanima. Naravno, sve ovo je tek početak i mi još nemamo rešenja za ogromne probleme sa kojima se građani susreću. Reč je o procesu i voleli bi da u njemu učestvuje što više građana – kaže Dobrica Veselinović, aktivista Inicijative Ne da(vi)mo Beograd.

U Deklaraciji GF se precizira da su „oblasti delovanja“ i sprečavanje dalje privatizacije javnih resursa i njihovoj dostupnosti svakom građaninu, kao i zalaganje za učešće građana u procesima donošenja odluka o upravljanju i raspolaganju tim resursima. Front će kontrolisati postupanje republičkih i lokalnih reprezentativnih tela i ustanova javne uprave. Nastojaće da se u svim gradovima i opštinama u Srbiji uspostave nezavisna lokalna antikorupcijska tela, uspostave građanski posmatrači u organima javne vlasti i javnom sektoru i osnuje mreža za pružanje besplatne pravne pomoći. Permanentno će se ukazivati na partijsko zapošljavanje i druga koruptivna ponašanja u javnom sektoru.

Građanski front će se boriti i za ravnopravnu dostupnost kulture, obrazovanja, zdravstva, javnog prevoza i socijalne zaštite svim ljudima, kao i borbu protiv diskriminacije ljudi po bilo kom osnovu. Front će insistirati na „slobodnom protoku informacija, objektivnim i etičnim medijima i izveštavanju u skladu sa javnim interesom i principima profesije“. On će se zalagati da postojeći medijski javni servisi u svom izveštavanju poštuju javni interes, kao i principe profesionalnosti i nezavisnosti, ali i da se uspostave regionalni javni medijski servisi u Srbiji.

Da li članovi mogu biti pojedinci

Građanski front će tek odlučivati da li će njihovi članovi biti i nezavisna regulatorna i savetodavna tela, kao što su i lokalna antikorupcijska tela, koja bi po Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, Akcionom planu i pregovaračkom poglavlju 23, sledeće godine morala da se uspostave u svim gradovima i opštinama u Srbiji. Takođe će morati da se donese odluka da li će članovi Fronta moći da budu pojedinci. Odlučeno je da će Građanski front biti registrovan kao pravno lice.