Kako je za Danas izjavila Ivana Ramić, portparol Okružnog suda, nedavno je iz Instituta za sudsku medicinu iz Novog Sada stigao odgovor Okružnom sudu da ne mogu da urade balističko veštačenje, koje je traženo u ovom predmetu.
– Okružni sud je zbog toga dostavio novom veštaku-balističaru predmet na ekspertizu – rekla je Ramić.
U ovom slučaju urađeno je nekoliko medicinsko-balističkih veštačenja. Poslednje veštačenje uradio je u martu ove godine Institut za sudsku medicinu iz Novog Sada po zahtevu beogradskog Okružnog suda. Međutim, urađeno je samo medicinsko veštačenje, dok se na odgovor o balističkom veštačenju čekalo više meseci, da bi na kraju bio negativan.
Razlog za sumnju porodice u zvaničnu verziju bili su tragovi krvi dve različite krvne grupe pronađene u stanu. Sudski veštak Mirjana Štajner na zahtev porodice uradila je veštačenje i utvrdila da trag krvavih prstiju na desnoj bočnoj strani fotelje, na kojoj je Dada Vujasinović iskrvarila, pripada krvnoj grupi A. Iste krvne grupe je i krv koja je kapala odozgo na desni rukohvat fotelje. Međutim, krv ispod fotelje i na sedištu bila je nulte krvne grupe, odnosno pripadala je Dadi Vujasinović. Tokom veštačenja utvrđeno je i da je telo pomerano.
Porodica je 7. decembra 1994. godine dostavila Okružnom javnom tužilaštvu izveštaj stručnjaka za sudsku medicinu dr Rastislava Lazarevića i balističara Zorana Jovanovića, prema kojima Dada Vujasinović nije mogla sama sebi da nanese povrede koje je imala.
Upravo su oprečna veštačenja, državnih veštaka i veštaka koje je porodica Vujasinović angažovala, izazvale sumnje u zvaničnu verziju o smrti Dade Vujasinović.