Foto: Stanislav Milojković

Ovo dostignuće je u potpunoj suprotnosti sa užasnom patnjom tokom dva svetska rata, koja su obeležila prvu polovinu prošlog veka, a u kojima je naš evropski dom bio najveća žrtva. Za države koje su dugo bile u ratu, ispostavilo se da je evropska integracija najuspešniji mirovni projekat u našoj istoriji.

Tokom ovih 60 godina, naša Unija je porasla sa šest na 28 članica; ona je postala druga najsnažnija ekonomija na svetu, najveće globalno tržište i vodeći inostrani investitor u mnogim delovima sveta. Naši osnivački principi – multilateralizam, ljudska prava, međunarodna saradnja, održivi razvoj, inkluzivna društva, demokratija i solidarnost – uvaženi su širom sveta.

U Evropi, države koje su prigrlile ove vrednosti sada su naše države članice, dok ostale, uključujući Srbiju, rade u pravcu članstva koje se temelji na ovim zajedničkim vrednostima. Šta god da se dogodi u budućnosti, jedno je sigurno: EU će nastaviti da stavlja promovisanje međunarodnog mira i bezbednosti, razvojnu saradnju, ljudska prava i odgovaranje na humanitarne krize u srž svoje spoljne i bezbednosne politike.