Foto: FoNet/ Nenad Đorđević

Upravo sam raspisala izbore za predsednika Republike Srbije 2. aprila, rekla je danas u svom obraćanju predsednica Skupštine Maja Gojković.

Odluka stupa na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku, navela je.

Predsednica Skupštine pozvala je građane da izađu na izbore. „Pozivam građane i želim im da izaberu najboljeg kandidata, koji će ozbiljno i odgovorno sarađivati sa Vladom Srbije“, dodala je. Poručila je građanima da izaberu kandidata koji će da se bori za teritorijalni integritet države.

Kandidatima je poručila da se građanima obraćaju programima, a ne mržnjom, da ne zaborave građane Srbije i da poštuju demokratske procese i njihovu volju koja će biti iskazana na izborima ove godine.

Predsednik Republike Srbije bira se tajnim glasanjem na neposrednim izborima, koje je danas predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala za 2. april, piše Fonet.

Prema Zakonu kandidate mogu da predlažu političke stranke, koje su registrovane na dan kad je objavljena odluka o raspisivanju izbora, koalicije političkih stranaka ili grupe građana.

Grupu građana osniva najmanje deset birača.

Kandidatura se podnosi Republičkoj izbornoj komisiji (RIK),najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Uz predlog kandidata, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju predloženog kandidata.

Birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.

Komisija (RIK) utvrđuje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana pre dana izbora i objavljuje je u Službenom glasniku Republike Srbije narednog dana od dana kada ju je utvrdila.

Redni broj koji će kandidati imati na glasačkom listiću utvrđuje se žrebom na sednici RIK.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su izašli na izbore.

Ako nijedan od kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu glasanje se ponavlja u roku od 15 dana, odnosno drugi krug bi bio održan 16. aprila.

Na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova u prvom krugu.

Na izbornom listiću u drugom krugu prvi po redosledu je kandidat koji je na glasanju 2. aprila dobio najviše glasova.

Na ponovljenom glasanju za predsednika je izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Republička izborna komisija rezultate predsedničkih izbora mora proglasiti 96 sati po zatvaranju biračkih mesta.

Mandat predsedniku Srbije počinje da teče od dana polaganja zakletve u Skupštini Srbije koja glasi:

„Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti“.

Mandat predsednika Republike traje pet godina i može biti biran na funkciju u dva mandata.