Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ružić je rekao da su sve zemlje regiona na istom, evropskom putu i da nastoje da naše reformišu administracije tako da, one, poput uprava u evropskim zemaljama, budu servis građana i privrede. „Naše javne uprave su slične i manje-više prolazimo kroz iste procese i promene, zato razmenom znanja i iskustava možemo doprineti unapređenju administracija svih zemalja u regionu“ rekao je ministar i dodao da je posebno značajna međusobna podrška u procesu evropskih integracija i zajednički nastup prema EU.

Za dostizanje efikasnije javne uprave, važno je osnaživati međuopštinsku saradnju, istaknuto je na sastanku dva ministra koji su, pored toga, naglasili i važnost daljeg razvoja eUprave koju mora da prati i odgovarajuća bezbednost elektronskog poslovanja.

U narednom periodu dogovorena je podrška Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije crnogorskom ministarstvu nadležnom za poslove uprave u oblasti racionalizacije, budući da se taj proces uspešno privodi kraju u Srbiji.

Ministar Ružić boravi u Tirani povodom osmog sastanka ministara nadležnih za poslove javne uprave iz zemalja Zapadnog Balkana u svojstvu članova Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), na kome je predstavnik Evropske Komisije Bernard Brunet rekao je da je EK posvećena ReSPA-i, “ali ne samo kao instituciji, već oličenju regionalne saradnje koju ReSPA predstavlja. Na sastanku je istaknuto da je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu veoma zahtevan posao koji iziskuje značajne resurse i iskrenu poltičku podršku i posvećenost.

Članovi Upravnog odbora ReSPA-e usvojili su Godišnji izveštaj i budžet za narednu godinu.

Tokom boravka u Tirani ministar Ružić razgovaraće na bilateralnim sastancima i sa ministrima nadležnim za javnu upravu iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, a tokom sutrašnjeg dana sastaće se i sa potpredsednicom Vlade Albanije Senidom Mesi.