Foto: Stanislav Milojković

Radulović je doneo sa sobom nekoliko primeraka progandnog biltena DJB sa glavnim naslovom „Glasaj protiv Vučića“.

Intervju sa Radulovićem objavićemo u jednom od narednih brojeva.