P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; }Govoreći o temama razgovora sa srpskim sagovornicima i susretima koje će imati, naš sagovornik ističe da se druga poruka odnosi na Evropsku uniju i napore Srbije da joj se pridruži.

„Ostanite na pravom putu i nastavite reformske napore. Srbija je do sada pod vođstvom premijera Vučića već pokrenula ambiciozne reforme koje su ubrzale njen put prema EU. Mi smo stoga otvorili dva poglavlja u pregovorima sa Srbijom, od kojih je jedno od naročite važnosti jer se odnosi na dijalog između Beograda i Prištine. Nastavićemo da podržavamo ovaj dijalog. Takođe, ja ću, naravno, jasno staviti do znanja da EU mora da nastavi da pomaže Srbiji da se bori sa izbegličkom krizom“, ističe šef austrijske diplomatije.

Kurc ističe da je Srbija, takođe, veoma značajno tržište za austrijske kompanije.

„Mi smo broj jedan inostrani investitor u Srbiji i težimo da održimo ovu poziciju. Naš interes na srpskom tržištu ide uporedo sa snažnim osećanjem odgovornosti u vezi sa obrazovanjem i zaposlenjem. Memorandum o razumevanju u domenu „dualnog obrazovanja“potpisaćemo sa Privrednom komorom Austrije, Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom prosvete, što treba da uspostavi našu dalju saradnju. To, takođe, treba da podigne svest o odgovornosti preduzeća za strukovno obrazovanje i kvalitet radne snage“, naglašava on.

Upitan da li je primetio ikakve pozitivne promene u Srbiji tokom protekle dve godine, odnosno otkako je prvi put posetio ovu državu početkom 2014, po preuzimanju dužnosti, ministar inostranih poslova Austrije navodi da je premijer Vučić otkako je stupio na dužnost „uvek pokazivao jasnu i postojanu posvećenost članstvu u EU i reformama, čak i ako su one bolne“.

„To se nije promenilo i to je važno. Najvažnije je održati takvu posvećenost. Teške ali nužne ekonomske reforme kako bi se srpska ekonomija učinila konkurentnijom počinju da pokazuju svoje efekte. Nastavak reformskih napora i, naročito, borba protiv korupcije su, naravno, od najvećeg značaja, kao što su i reforma pravosudnog sistema i sloboda medija. Takođe smo videli značajne napore u slučajevima restitucije, na čemu smo zahvalni. Naravno, važno je istaći da nije dovoljno imati zakone koji su u skladu sa evropskim standardima: Ovi zakoni takođe treba da budu valjano i u potpunosti primenjeni“, zaključuje Sebastijan Kurc.

„Pozitivna uloga u izbegličkoj krizi“

Odgovarajući na pitanje kakve će savete dati srpskim zvaničnicima u vezi sa aktuelnom izbegličko-migrantskom krizom u Evropi i da li smatra da EU može da prevaziđe ovu krizu, šef austrijske diplomatije kaže da je Srbija do sada odigrala pozitivnu ulogu tokom izbegličke krize, „na čemu sam zahvalan“. „U potpunosti sam uveren da EU može da prevaziđe ovu krizu u srednjem roku. Moramo da uspemo da ponovo prikladno osiguramo spoljne granice EU, naročito u Grčkoj i da obezbedimo više humanitarne pomoći u državama porekla kako bi manje ljudi bilo prinuđeno da beži u centralnu Evropu. Stoga, ja, takođe, podržavam ministra odbrane Austrije Doskozila, koji je spreman da rasporedi austrijske vojnike na spoljne granice EU ili u Makedoniji ili u Srbiji. EU mora da nastavi da pruža neophodnu podršku Srbiji kako bi se ona delotvorno hvatala ukoštac sa izbegličkom krizom“, konstatuje on.