P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; }

Povodom ovog slučaja i drugih sličnih koji se pojavljuju u javnosti i medijima, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave objašnjavaju za Danas da se Jedinstveni birački spisak svakodnevno ažurira po službenoj dužnosti i na zahtev građana, a od 2012., kada je prvi put proveren na opštim izborima – od lokalnih do predsedničkih, otklonjen je najveći broj nedostaka i sada su ostale samo one greške na koje bi birači trebalo da reaguju.

U ministarstvu koje vodi Kori Udovički preciziraju da svaki birač može samo jednom da bude upisan u birački spisak i da je osnovna prednost uspostavljanja sistema jedinstvenog biračkog spiska to što sistem, na primer, ne dozvoljava dupli upis ili što se putem elektronskih upravnih procedura evidentira kada neko promeni adresu i to ga čini efikasnijim.

„Pre donošenja Zakona o jedinstvenom biračkom spisku 2011. do kada su jedinice lokalne samouprave samostalno vodile svoje biračke spiskove nije bilo moguće upoređivanje podataka pa je iz tog razloga bilo određenih grešaka u biračkom spisku – dupli upisi, pogrešni matični brojevi, pogrešno upisano ime i prezime, ali od 2012, do danas, ti nedostaci su maksimalno otklonjeni“, objašnjavaju u Ministarstvu.

Iz Ministarstva naglašavaju da su građani ti koji bi trebalo da reaguju i zato je početkom godine i otvorena aplikacija na sajtu MDULS gde su mogli unosom matičnog broja da provere da li su upisani u birački spisak, gde mogu da glasaju i na kojoj adresi. Upravna inspekcija kontroliše ažurnost biračkog spiska i do sada joj građani nisu uputili značajne primedbe. Takođe, pored redovnog nadzora Upravna inspekcija je krajem 2015. sprovela i vanredni inspekcijski nadzor nad ažurnošću biračkog spiska, jer se znalo da će redovni lokalni izbori biti raspisani u proleće ove godine.

Objašnjavajući ko ažurira birački spisak, u MDULS kažu da to do raspisivanja izbora čine jedinice lokalne samouprave, one unose sve izmene, upise, brisanje, izmene podataka, a od zaključenja biračkog spiska do tri dana pre održavanja izbora, naknade promene isključivo na zahtev građana može da unese ministarstvo. Odgovornost za promene u biračkom spisku do raspisivanja izbora je na JLS, podvukli su u Ministarstvu.

Odgovarajući na pojedine napise u medijima, nadležni u MDULS kažu da neko iz biračkog spiska može da bude izbrisan samo na osnovu dokumenta koji je izdao nadležni organ. Kao primer navode „mrtve duše“ – da bi neko ko je umro bio izbrisan iz biračkog spiska, mora da bude upisan u matičnu knjigu umrlih, a to je obaveza lokalnih samouprava i to po službenoj dužnosti. Ukoliko se ne prijavi smrt i lice ne bude upisano u matičnu knjigu umrlih, a to se, tvrde u MDULS, dešava iz raznih razloga, kao što je ostavina, strana penzija, to lice ne može da bude izbrisano ni iz biračkog spiska.

Ukoliko je neki i građanin dobio poziv na adresi gde više ne živi, to može da znači da je nekada živeo na toj adresi, ali da se nije odjavio i zbog toga mu stižu tu obaveštenja za glasanje. Ta obaveštenja štampa i šalje lokalnoj samoupravi za svaki nivo izbora, što znači da bi birač, za izbore 24. aprila, trebalo da dobije najmanje dva, a na teritoriji AP Vojvodine tri obaveštenja za glasanje, jer za svaki nivo izbora stiže posebno obaveštenje. Birač se tako obaveštava gde mu je biračko mesto, a biračkom odboru olakšava da ga nađe u izvodu iz biračkog spiska.

Izmene do 72 sata do izbora

U Ministarstvu podsećaju da su izmene u biračkom spisku moguće do 72 sata do održavanja izbora, a to je do isteklo sinoć u ponoć, i te izmene, na zahtev građana, sprovodi isključivo MDULS. „Ažurnost biračkog spiska zavisi i od građana, njihove savesnosti, prijavljivanja određenih promena, jer može da se desi i greška u sistemu i zato građani mogu u lokalnoj samoupravi svakodnevno da proveravaju svoje podatke, a njihova zakonska obaveza je da prijave svaku promenu nadležnim organima“, zaključili su u MDULS.