Foto: Fonet / Zoran Mrđa

Vughan je novinarima posle posete Obrenovcu rekao da su EU i parlament zadovoljni što su bili deo tih napora, ali da iako se bave pitanjima potrošnje novca, ipak brojke nisu sve, već se radi o ljudima. Prema njegovim rečima, Srbiji je kroz iPA fondove dostupno oko 200 miliona evra, ali tu je novac i iz drugih izvora.

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za javne investicije Marko Blagojević istakao je da Srbija tri godine posle strašnih poplava 2014.godine ima sistem, pravila, zakonski okvir i novac za obnovu nakon neke nove, kako je rekao, “ ne daj Bože“ prirodne nepogode. Blagojević je poslanicima Evropskog parlamenta rekao da je Srbija danas bezbednija nego pre poplava, da nijedna porodica nije ostala, a da nije zbrinuta.

Prema njegovim rečima, zemlja sada zahvaljujući saradnji sa Svetskom bankom ima na raspolaganju i 70 miliona dolara kreditne linije za slučaj obnove posle neke nove nepogode koja se može aktivirati za 48 sati. Blagojević je napomenuo da je novcem iz Fonda solidarnosti obnavljena infrastruktura i ojačana odbrana od poplava.

Do 2014. godine nikada nismo imale takve poplave, posle je bilo manjih, ali smo na njih ragovali na vreme i adekvatno, ocenio je Blagojević odgovarajući na pitanja koliko su česte takve poplave u ovom regionu. Blagojević je novinarima rekao da ovo nije prva kontrola trošenja novca, kao i da je to već učinio državni revizor, Transparentnost Srbija i Kancelarija za kontrolu trošenja sredstava EU.

Svaka je dobro prošla, predočio je on.

Član opštinskog veća u Obrenovcu Aleksndar Pantelić rekao je da je skoro 7.000 objekata u Obrenovcu oštećeno u poplavama 2014.godine i da je šteta iznosila oko 200 miliona evra. Uz podršku EU, rekao je on, obnovljena je 1.331 porodična kuća, izgrađena 41 nova, obnovljeno šest osnovnih i srednjih škola, izgrađena je jedna nova osnovna škola.

Izgrađena je zgrada sa 32 stana za socijalno stanovanje, a obnovljena zgrada sa 16 takvih stanova, rekao je Pantelić i napomenuo da je pomoć stigla i do 371 malog i srednjeg preduzeća i 2.461 poljoprivrednog gazdinstva.

Delegacija Odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu posetila je Poljoprivredno-hemijsku školu u Obrenovcu, koja je obnovljena kroz Program pomoći EU poplavljenim područjima u Srbiji posle velikih oštećenja u maju 2014. godine.

Predstavnici Evropskog parlamenta obišli su školu da bi uvideli koliko efikasno se u Srbiji troše finansijska sredstva Unije, ocenili efikasnost i delotvornost uspostavljenih struktura za planiranje i realizaciju pretpristupnih fondova i ocenili planove Srbije za održavanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti.

Unija je najveći donator opštine Obrenovac, sa više od 11 miliona evra koji su utrošeni na izgadnju i obnovu privatnih kuća i javnih objekata, pomoć poljoprivrednicima i malim privrednicima, kao i za čišćenje drenažnih kanala i obnovu crpnih stanica za prevenciju poplava.

Delegaciju čine Patricija Šulin, Arndt Kohn, Martina Dlabajova, Derek V ughan, Ryszard Czarnecki, Hrvoje Svetić, Vera Milićević, Younous Omarjee, Helene Agnes Beaghe, Orsolya Balogh, Szabolcs Fazakas.