… da je njegov zahtev za uvid u evidenciju koju Telekom vodi o njegovom broju nepotpun i nerazumljiv te da je neophodno ispraviti nedostatke kako bi Telekom postupio po zahtevu.

Danas je imao uvid u odgovor koji je Telekom postupajući prema rešenju Zaštitnika građana, dostavio Veselinoviću odgovor u kojem se navodi da je potrebno da Veselinović otkloni nedostatke svog zahteva tako što će precizno označiti evidenciju koju vodi Telekom a na koju se zahtev odnosi i u čije podatke želi da ima uvid i dobije kopiju. Veselinović za Danas kaže da će zahtev ponovo podneti.

Podsetimo, Veselinović i Ksenija Radovanović, takođe aktivistkinja Inicijative, pozivajući se na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, od Telekoma su tražili podatke koje ovo preduzeće ima o njihovim mobilnim brojevima telefona, odnosno obaveštenje, uvid i kopiju njihovih podataka o ličnosti, kao i odgovor na pitanje da li je MUP od Telekoma tražio podatke o komunikaciji sa brojeva njihovih telefona u periodu od 1. maja 2014. do dana prijema zahteva. Takođe su tražili odgovor da li je njihov broj u ovom periodu bio predmet nadzora komunikacije i po kom osnovu, kao i da im dostavi kopiju podataka nastalih tokom prethodno pomenutih radnji.

Telekom je odbio ovaj zahtev, pa su se aktivisti obratili Povereniku koji je predmet vratio na ponovni postupak u kojem Telekom treba precizno da navede koje evidencije vodi, koje od evidencija koje vodi su zaštićene oznakom tajnosti i stepen njihove tajnosti kao i koliko je dužan da čuva podatke iz tih evidencija, a od Veselinovića da uredi svoj zahtev.

Veselinović i Radovanović su, kako je Danas već pisao, i od MUP tražili podatke o prikupljenim informacijama nadzora nad njihovim mobilnim telefonima od 1. maja 2014. do septembra 2016. Kako je Danas već pisao na osnovu uvida u odgovor koji je Uprava kriminalističke policije dostavila aktivistima, ministar policije Nebojša Stefanović je zabranio UKP da Veselinoviću i Radovanović dostavi podatke o nadzoru policije nad njima, sa obrazloženjem da bi se otkrivanjem tih podataka otkrila, kako se navodi, državna tajna ili strogo poverljive informacije.

Ne odustaju od Magacina

Organizacije koje rade i stvaraju u kulturnom centru Magacin pod stalnim su pritiskom da će ovaj prostor biti zatvoren ili iskorišćen u komercijalne svrhe. Dobili smo rok od 15 dana da se iselimo, a u protekle dve godine pokušali smo da zajedno sa Domom omladine i Sekretarijatom za kulturu pronađemo prihvatljivo rešenje. Na mnogobrojnim sastancima sa Domom omladine pokušali smo pre svega da obezbedimo da ne dođe do prestanka rada organizacija, a onda i da sačuvamo model otvorenog kalendara i autonomije centra koji je i zaslužan za uspešne rezultate, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, povodom najavljenog iseljavanja i zatvaranja kulturnog centra Magacin. Radomir Lazović, predsednik Upravnog odbora NKSS, rekao je da su razlozi ovakvog odnosa državnih institucija prema ovako retko pozitivnom primeru za umetnost i kulturu u Srbiji. Lazović je i aktivista Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“, a Magacin se nalazi u zoni Savamale.