Foto: EPA

U intervjuu Radio Slobodna Evropa, Vogel je rekao da će ovakav pristup imati obeshrabrujući efekat na one zemlje koje se nalaze na samom početku procesa, poput Bosne i Hercegovine i Kosova.

Istina je, naravno, dodao je on, da su Srbija i Crna Gora lideri pošto su najnaprednije u pristupnim pregovorima, stoga je i logična pretpostavka da će on biti naredne zemlje koje će se pridružiti EU.

Imajući to u obzir, Evropska komisija će u februaru 2018. predstaviti strateški dokument, koji se neće ticati jedino Srbije i Crne Gore, već svih zemalja Zapadnog Balkana – potencijalnih i trenutnih kandidata, podsetio je Vogel.

Moja briga je da će, bez obzira što sada imamo de fakto datum za Srbiju i Crnu Goru, a to je 2025. godina, svi sada misliti samo na to. To je efektivno obećanje za ove dve zemlje – da će biti u stanju da se pridruže do 2025, plus minus koju godinu, ali to je i moja pretpostavka, rekao je on.

Međutim, kako je rekao, kada imate datum, onda se sva pažnja usmerava na njega i tada se stvara problematična dinamika koju smo videli u prethodnim proširenjima. Ta dinamika daje zemljama kandidatima, ali i EU, izlaz iz problematičnih situacija tako što će usvojiti tehnokratski pristup, umesto da se bave kvalitetom demokratije, vladavine prava ili institucija.

 Vogel smatra da takmičenje u postizanju tog vremenskog cilja ohrabruje ovakav pristup.

Mislim da je bilo nepotrebno da se Srbija i Crna Gora izdvoje imenom u odnosu na ostale. On (Juncker, op. a.) je mogao da ih spomene kao najnaprednije zemlje, bez direktnog imenovanja, što bi bilo malo diplomatičnije. Jednostavno je mogao da kaže da je članstvo otvoreno za sve trenutne i potencijalne zemlje kandidate.

To bi bilo ohrabrujuće za one zemlje koje zaostaju jer postoji razlog zbog čega neke zemlje zaostaju, poput Kosova ili Bosne i Hercegovine. Razlozi za zaostajanje neće nestati preko noći. Izdvajanje Srbije i Crne Gore kao lidera jeste poruke da će one zemlje koje zaostaju večno ostati iza njih, ocenio je Vogel.