Foto: Facebook/AleksandarVucic

Kako se navodi u saopštenju, Vučić je istakao da Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u sprovođenju reformi, jer ta organizacija, kroz svoje programe i različite programe u saradnji sa Evropskom unijom, može da pomogne reformu pravosudnog sistema, reformu sistema javne uprave i lokalne samouprave i borbu protiv kriminala i korupcije, kao i unapređenje zaštite prava nacionalnih i drugih manjina i medijske slobode. On je, takođe, istakao dobru saradnju sa Razvojnom bankom Saveta Evrope, kao i korisnu ulogu Venecijanske komisije kao savetodavnog tela.

Šef Kancelarije Saveta Evrope Flesenkemper je rekao da pozdravlja napore Srbije u sprovođenju reformi. On je pozvao srpske vlasti da u reformskom procesu, kao i u unapređenju rada Parlamenta, više koriste savetodavne kapacitete Saveta Evrope.

Vučić je zahvalio na principijelnom postavljanju Saveta Evropa u očuvanju statusno neutralnog tretiranja tzv. Kosova u toj organizaciji.

Povezani tekstovi