Dijalog

Mnogo nejasnog i suvišnog

Mnogo nejasnog i suvišnog

Naše pravo intelektualne svojine, i pored tolikih seminara u okviru programa CARDS i drugih napora da se približi svetskim pravnim standardima, pravi pojedine velike korake unazad. Najveći broj prijava registrovanih prava i najveći broj sporova odnose se na robne i uslužne žigove.

Prijatna akcija

Prijatna akcija

Smetaju mi neke reči koje su se podmuklo uvukle u srpski jezik i ušle u široku upotrebu. Jedna od njih je PRIJATNO. Više ne postoji DOVIĐENJA? Na izlasku iz radnje, restorana, kancelarije, bilo odakle, čućete – PRIJATNO. Pitam se šta onda da se kaže ljudima koji jedu. Valjda DOVIĐENJA!
Druga reč koja nas bombarduje je AKCIJA, koja je u potpunosti zamenila RASPRODAJU.

Budućnost je u Evropi

Budućnost je u Evropi

Današnja Srbija duboko je podeljena na dva suprotstavljena tabora – proevropski i antievropski i od ishoda ove konfrontacije zavisi budućnost zemlje. U proevropskom opredeljenju lako su prepoznatljive neke osnovne vrednosti partizanskog pokreta i antifašističke borbe koje predstavljaju čvrstu vezu sa demokratskim snagama Evrope.

Kvarenje demokratije

Kvarenje demokratije

Snežana Kresoja Parafraza tvrdnje Klintona Rositera da »nema Amerike bez demokratije, nema demokratije bez politike i nema politike bez partija« profiltrirana kroz srbijanski socio-politički kontekst nameće najmanje dva pitanja: u kojoj je meri naša politička stvarnost »institucionalizirana neizvesnost« (polazeći od minimalnog razumevanja demokratije) i drugo, pitanje kapaciteta političkih stranaka da usklade »javne strasti i interese« i artikulišu interese građana, ili zaoštrenije, u kojoj meri stranke doprinose procesima »kvarenja demokratije«?
Izveštaj Freedom House „Nacije u tranziciji 2007“ koji prati procese konsolidovanja i poštovanja demokratskih standarda u 29 država srednje Evrope i srednje Azije (analizom sedam oblasti: izborni procesi, civilno društvo, nezavisni mediji, vladavina prava i lokalna samouprava, nezavisnost sudstva i korupcija), ocenjuje da se poštovanje demokratskih standarda u Srbiji popravilo u odnosu na prethodnu godinu.

Disciplinovanje poslanika

Disciplinovanje poslanika

Poslanici DS koji su se javljali da bi diskutovali o amandmanima, izbacivani su iz sale po istom scenariju. Dragan Tomić, predsednik Skupštine im je prvo izricao opomenu zbog prekoračenja vremena diskusije, potom im je, nakon druge opomene, oduzimao reč isključivanjem mikrofona. I dok je poslanik govorio za isključenim mikrofonom, skupštinska većina je izglasavala isključivanje sa sednice.

Mračno doba

Mračno doba

Ko obitava, ko nastanjuje Bosnu i Hercegovinu? Ako odgovorimo da u njoj žive krave, magarci, vukovi, lisice, ptice i ribe odgovorićemo uglavnom tačno. Ali ako kažemo da u ovoj zemlji žive i ljudi, to neće biti sasvim precizan odgovor, biće prilično obmanjujući.
Jer u BIH po današnjoj situaciji žive pretežno Bošnjaci, Srbi, Hrvati i neki zanemarljivi manjinski narodi, a ljudi je malo.

Ademi nije Rambo

Ademi nije Rambo

Početak suđenja generalima Ademiju i Norcu, optuženim za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnim zarobljenicima u Medačkom džepu 1993. g., sluti na scenarij „svi protiv jednoga, jedan protiv svih“. Ali Ademi nije Rambo, a ni sudnica filmsko platno ili TV ekran s Melani Vukmiricom.

Stereotipi o čitavom narodu

Stereotipi o čitavom narodu

Uvodnik Danasa od 14 -15. jula koji je potpisao Mihajlo Ramač, prekratio je moju dilemu da li „srce Srbije“ i 12,6 odsto njene teritorije treba da postane samostalno. TREBA i MORA, odahnula sam i sklopila novine. Uvodničar kaže da „Havijer Solana, kao prilično obaveštena ličnost, zna šta znači dobiti pod starateljstvo (para)državu u kojoj mnogi lekari nikad nisu učili latinski.

Razmatra se svaka pritužba

Razmatra se svaka pritužba

Prof. dr Zoran Ivošević Narodna skupština, na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja, može doneti odluku o suspenziji Zaštitnika građana, odnosno njegovog zamenika ako je protiv njega određen pritvor ili ako je nepravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije.

Mirisi, režanje, klanjanje

Mirisi, režanje, klanjanje

Aleksej Kišjuhas Etologija je naučna disciplina koja izučava životinjsko ponašanje. Istovremeno, etologija je jedna od najfascinantnijih i najbrže rastućih oblasti u nauci. Mnogo je dobrih razloga za to. Jedan od ključnih su i reperkusije koja etološka saznanja imaju za čoveka i društvene nauke.

Veliko prženje

Veliko prženje

Visoke temperature usred leta – kao sneg u januaru nekada davno, dok je snega još bilo – ponovo su iznenadile nadležne. I ove godine dočekane su bez propisa o tome u kom slučaju se proglašava elementarna nepogoda i ko šta čini radi sprečavanja posledica. Problem se rešava palijativno i parcijalno – na nivou opština i gradskih komunalnih službi.

Daleko od vlasti

Daleko od vlasti

Ako se dobro sjećam, ona stilska figura, koja se zove anagram, označava situaciju u kojoj se korištenjem istih slova ili premještanjem slogova, odnosno njihovim drugačijim rasporedom, dobiju potpuno različite riječi. Recimo, riječi kao što su trava, vatra i vrata uopšte nisu slične, iako su sastavljene od istih slova.

reagovanja

reagovanja

U dodatku Zdravlje u Danasu od 12. jula 2007. u tekstu Aleksandre Bogdanović-Gijon o akciji „Stop raku grlića materice“ ne bi bilo ništa sporo, naprotiv, da nije poslednjeg pasusa u kojem piše: „Od lansiranja peticiju je već potpisalo nekoliko hiljada ljudi. Kako će se Srbi postaviti prema ovoj inicijativi kada se zna da u našoj zemlji svakog dana od raka grlića materice umre po jedna žena (Srpkinja ili ma koja, prim.

Nezavisni čuvar prava

Nezavisni čuvar prava

Prof. dr Zoran Ivošević Zakon o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) stupio je na snagu 24. septembra 2005. godine, ali nije bio u primeni zbog oklevanja Narodne skupštine da odluči kome će poveriti mandat Zaštitnika. Odluka o tome trebalo je da bude doneta do 24.

Pravopis je jasan

Pravopis je jasan

Redovni sam čitalac Danasa, gotovo da i ne čitam druge novine. Vaš ugledni list, možda jedini koji objektivno, moralno i na zavidnoj intelektualnoj visini informiše, komentariše i interpretira savremenu stvarnost, trebalo bi da i u jezičko-pravopisnom smislu bude na istoj visini.

PrvaPoslednja