Rodna ravnopravnost

Jelena Dimitrijević: Svetska putnica

Jelena Dimitrijević (1862-1945), književnica, feministkinja, verovatno prva žena sa naših prostora koja je obišla svet, prva žena putopisac, ali i prva žena koja je uspevala da za života svoja dela objavi.

Ničim zaslužena Sklavkova slava

Rekonstruisani prostor ispred zgrade užičke skupštine biće nazvan po Sklavku, Užičaninu koji se prvi put pominje u najstarijem spisu o nazivu grada iz 1329. godine.

Kakav je odnos religije prema LGBT zajednici?

Odnos religije prema LGBT zajednici veoma je kompleksan i mora se sagledati iz više uglova, a najpre iz društvenog konteksta i uticaja najpre zapadnjačke misli koja je percipirala LGBT osobe kao jedinke koje ugrožavaju tradiciju i uvrežene vrednosti.

Muškarac i žena jednaki pred Bogom

U monoteističkim religijama zapadnog društva uveliko se govori o položaju žene i jednakom pristupu visokim crkvenim redovima, budući da nema posebnih propisa koji to zabranjuju.

Liberalni kapitalizam: Lutke za silovanje po želji

Muške nasilne fantazije u kojima je koncept ‘žene’ roba-za-upotrebu realizovane su na još jedan podao način. Tržište od skora bogatimhetero muškarcima nudi da kupe plastičnu-ženu za seks za početnu cenu jednog automobila. Lutka govori Da i Ah, i samo je njegova. O kakvoj fantaziji je reč, u kojoj je sve moguće jer ona je ‘samo lutka’?

Registar pojmova: Feminizam

FEMINIZAM – ne postoji opšteprihvaćena definicija, jer može imati različite oblike pojavljivanja. Može da se odnosi na društveni pokret, ideologiju, skup teorija, lični stav.

Nema demokratije bez feminizma

Mislim da je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnost jedan kvalitetan tekst koji je nastao u sinergiji napornog rada mnogih društvenih aktera različitih profila stručnosti i aktivističke angažovanosti na pitanjima primene rodne ravnopravnosti u praksi.

Feminizam je neotuđiv deo pristupa ženi

Pristup žena sa motornim invaliditetom sistemu zdravstvene zaštite obeležen je brojnim problemima, kako fizičke tako i psihološke prirode, koji svi skupa mogu biti razlog za odluku žene da radije ne ode na preventivni pregled.

Nedostaju podaci o krivičnim postupcima

U okviru drugog nezavisnog izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar ističe da je primena hitnih mera zaštite od nasilja u porodici uspešno nastavljena, s obzirom na to da je Republičko javno tužilaštvo izvestilo da je tokom jula meseca razmatran 3141 slučaj nasilja u porodici, odnosno 711 slučajeva više nego u prvom mesecu primene zakona.

PrvaPoslednja