Foto:Stanislav Milojković

U obrazloženju presude istaknuto je da je Koja originalni proizvođač fonograma, a da je PGP RTS bio samo izdavač fonograma na nosačima zvuka. Na osnovu toga pravo na naknadu za korišćenje fonograma koje traje 50 godina, pripada Koji,odnosno Mascomu dok im traje ugovor s Kojom, a ne PGP-u koji je sve ove godine tu naknadu bez osnova ubirao. Nakon donošenja presude Koja je kratko izjavio: „Očekivao sam ovakav ishod, ništa manje od toga.“