Foto: flickr.com/jenniferboyer

Jadranska obala je označena kao glavni ulaz za južnoamerički kokain namenjen Evropi. Međunarodne kriminalne grupe dominiraju trgovinom drogom na Balkanu i uglavnom su orijentisane na marihuanu, heroin i kokain.

„Bosanske kriminalne grupe često deluju izvan Balkana, iako vođe takvih grupa organizacija borave u zemlji”, kaže se u izvjštaju prenosi Glas Amerike. Institucije za sprovođenje zakona i dalje su ograničene kada je reč o sprečavanju trgovine drogom.

Dodatno situaciju otežava njihova fragmentirana struktura rivalstvo, a što ometa saradnju i zajedničke istrage. Izveštaj navodi da korupcija, koja je u zemlji duboko ukorijenjenja, može ugroziti efikasne istrage i krivična gonjenja. Takođe se kaže da ni vlasti nemaju volje da doprinesu u borbi protiv trgovine narkotika.

Izveštaj podseća na postojanje više policijskih agencija od državnog do kantonalnog nivoa vlasti, ali se kaže da je njihova sposobnost da rade složene istrage ograničena.

BiH sarađuje sa Sjedinjenim Državama na poboljšanju istražnih kapaciteta kako bi se suzbila trgovina drogama, i saradnja se odvija i sa drugim partnerima, navodi se u izveštaju. Izveštaj u drugom delu govori o napretku BiH u borbi protiv pranja novca i navodi da je došlo do usklađivanja takvih zakona na različitim nivoima vlasti, prenosi portal Vijesti. ba.

Povezani tekstovi