ekonomska sloboda

Srbija 35. od 45 zemalja u Barometru slobode za 2018. 1

Srbija 35. od 45 zemalja u Barometru slobode za 2018.

Srbija je rangirana kao 35 od 45 zemalja posmatranih u Barometru slobode za 2018. godinu, fondacije Fridrih Nojman, a od nje su od zemalja regiona lošije rangirane samo Makedonija na 36. i Bosna i Hercegovina na 40 mestu.