Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation)

Srbija po stopi rizika od siromaštva prva u Evropi 1

Srbija po stopi rizika od siromaštva prva u Evropi

Srbija je po stopi rizika od siromaštva na prvom mestu u Evropi, bez sredstava za egzistencijalne potrebe je oko pola miliona njenih stanovnika, a u ekstremnom siromaštvu je 5,9 odsto građana, rekao je danas Ivan Sekulović, saradnik Centra za demokratiju i bivši direktor Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.