nasilje muskaraca

Sistemski zaštititi žene od muškog nasilja

U Institutu društvenih nauka 19. juna je organizovan Okrugli sto u nameri da se definiše stav akademske zajednice o značaju i potrebama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i načinima da se prevaziđu prepreke koje su do sada usporavale proces njegovog donošenja.