Sava park

Uskoro punjenje dva kanala i jezera 1

Uskoro punjenje dva kanala i jezera

Savska ulica asfaltirana je u dužini od 550 metara, od Savske avenije do Kapetanije, čime se polako zaokružuju veliki radovi u ovom delu grada.