„Svi kao jedan“

Protest Jedan od pet miliona ubuduće sa potpisnicima Sporazuma s narodom

Protest „Svi kao jedan – Jedan od pet miliona“ ubuduće će biti organizovan pod tim nazivom zajedno sa svim potpisnicima Sporazuma sa narodom, zbog šire saradnje i uključivanja svih sindikata, inicijativa, udruženja i drugih društvenih i političkih faktora u Srbiji.

Odluke o protestu se donose spontano

Okupljanje „Svi kao jedan“ u Beogradu će se razlikovati od dosadašnjih i po vremenu i po mestu održavanja, i po tome što protestna šetnja nije planirana.