udruzenje fudbalskih reprezentativaca

Ni u izlogu, ni u radnji

Udruženje fudbalskih reprezentativaca od pre dve godine imenuje tri delegata u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije.