Uslovna nezavisnost

Kosovu – uslovna nezavisnost

Da bi srpskoj javnosti saopštio nastalu realnost nakon završetka kosovskog rata autor ovog članka prišao je 2004. godine izradi studije pod naslovom „Sistemski prilaz kosovskom problemu“ sa ciljem davanja odgovora na nejasnoće koje su u to vreme bile aktuelne, a koje se i danas javljaju u tumačenju teksta Prištinske Platforme i emotivnog reagovanja srpskih političara na njen sadržaj, a odnose se na nastalu realnost.