Foto: WienTourismus / Christian Stemper

„Kada je digitalizacija grada u pitanju naši lajtmotivi su transparentnost, otvorenost i učešće građana, a upotrebom blokčejn tehnologije možemo da unapredimo našu digitalnu strategiju“, izjavio je Andreas Majlat-Pokorni, član gradske vlade.

Cilj projekta je da se osigura pouzdanost javno dostupnih podataka. Podaci dostupni preko blokčejn tehnologije su decentralizovani i nezavisni od bilo koje gradske institucije.

Svi zainteresovani korisnici imaju direktan i nezavisan pristup podacima i na taj način samostalno mogu proveriti njihovu autentičnost. Grad se odlučio za ovaj pilot projekat kako bi sakupio iskustva i ispitao dalje upotrebne mogućnosti i uticaj blokčejn tehnologije na javni sektor.

„Upotreba blokčejn rešenja u gradskoj upravi može zvučati kao paradoks, jer dovodi u pitanje institucije kao posrednika između države i građana, ali mi vidimo veliki potencijal u pojednostavljenju upravno-tehničkih procesa i očuvanju demokratske interakcije“, izjavila je Ulrike Huemer, rukovodilac IT sektora grada Beča.