IBM razvija novu tehnologiju koja će omogućiti tri put veće skladištenje podataka na tipične mikroprocesore, što bi onda udvostručilo performanse kompjutera. Sam pristup, prema za sada dostupnim podacima, je zapravo dalja eksploatacija najčešće korišćene tehnologije za memorije, ali na novi način. Ovaj progres će stručnjaci iz IBM predstaviti na jednoj konferenciji koja će se održati u San Francisku.