Nedavni zemljotres na Tajvanu je pokazao koliko je internet osetljiv na prirodne katastrofe pošto je ostavio bez veze sa globalnom kompjuterskom mrežom milione stanovnikaove zemlje. Specijalisti su, povodom toga, upozorili da samo sveobuhvatan bekap sistem može da spreči totalnu paralizu. Problem je u infrastrukturi i svaki pad rutera, servera, malih re-rutera, utiče na to kako podaci putuju do svog odredišta. Najslabije tačke su čvorišta gde se spajaju veze između kontinenata.
Kada je došlo do zemljotresa u Aziji, i kidanja podmorskog kabla, saobraćaj je prebačen na servere u SAD. Međutim, oslanjanje isključivo na SAD je jako opasno. Predlog je da se naprave veliki bekap sistemi u drugim delovima sveta i da se poboljša veza podmorskih kablova ali i da se dodaju novi satelitski linkovi.
Danas se oko 50 odsto svetskog saobraćaja na internetu obavlje preko jedne američke države – Virdžinije. Bazični ruteri se nalaze samo u par zemalja – uglavnom u SAD, Britaniji i Švedskoj. Jedna zemlja je tako, tehnički, u poziciji da drugi „isključi“ sa neta. Zbog toga prirodne katastrofe, ali i osmišljen napad hakera, mogu da isključe kompletne kontinente sa neta, a posledice bi bile katastrofalne uzimajući u obzir koliko toga kompjuteri kontrolišu.