Najefikasniji i najpouzdaniji sistem za čitanje adresa na svetu pruža mogućnost da se u budućnosti isporuke pošte vrše mnogo brže i sigurnije. Siemensov sistem identifikuje odredište za 60.000 pošiljki po satu, a zatim ih bez greške sortira po gradovima, ulicama i brojevima. Ovaj novi čitač rukopisa može da razume sve vrste tekstova, od latinice, kineskih idiograma do arapskih znakova, i u sekundi može da skenira rekordnih 17 koverata.
Ovaj pilot projekat će se u 2007. godini primeniti na jednu od najvećih evropskih poštanskih službi.
ARTREAD sistem koji su osmislili specijalisti za poštansku automatizaciju Siemens Industrial Solutions and Services omogućava da se svi detalji sa pošte pročitaju samo jednim procesom. Ovaj softver koristi specijalne skenere visokih performansi koji omogućavaju čitanje adresa koje bi inače bile nečitljive – bilo na pismima, paketima ili magazinima. ARTREAD ne samo što ima mogućnost prepoznavanja na hiljade šablona načina adresiranja, slova i rukopisa, već poseduje i mogućnost „čitanja“ mnogo jezika.
Siemensovi eksperti lansiraće 2007. godine i sistem koji skenira prednju stranu pošiljke i stvara digitalni potpis, specifičan poput otiska prsta. Uz pomoć ovog sistema biće moguće eliminisati štampanje koda na koverti, što je bila dosadašnja procedura, a poštanski operateri mogu se tako osloboditi složene tehnologije štampanja, smanjiti potrošnju velikih količina mastila u štampačima i skupih mera održavanja.