Ove godine,po svemu sudeći,neće biti iznenađenja od mogućeg izlivanja reka,kao što je to lane bio slučaj. Još pre tri meseca izrađen je i odobren projekat hitnih radova na rekonstrukciji zaštitnog nasipa i obaloutvrde na dve najkritičnije tačke u gradu – na levoj obali Dunava kod restorana „Šaran“ u Zemunu i na Adi Ciganliji.

Ove godine,po svemu sudeći,neće biti iznenađenja od mogućeg izlivanja reka,kao što je to lane bio slučaj. Još pre tri meseca izrađen je i odobren projekat hitnih radova na rekonstrukciji zaštitnog nasipa i obaloutvrde na dve najkritičnije tačke u gradu – na levoj obali Dunava kod restorana „Šaran“ u Zemunu i na Adi Ciganliji. Radovi su deo Nacionalnog investicionog plana i povereni su preduzeću za vodne puteve u restrukturisanju „Ivan Milutinović“ (PIM), a za nadzor je zaduženo JVP „Srbijavode“.Radovi su započeti 1. decembra 2006. godine i do sada je urađeno više od polovine posla.
U Zemunu su ronilačke ekipe obavile kompletno čišćenje mulja od 850 kubnih metara, urađeno je 300 od 350 metara kamene nožice, za šta je utrošeno 4.400 tona biranog kamena, napravljen je filter od 500 kubnih metara tucanika i zaštita geotekstilom od ispiranja površine od oko 200 metara kvadratnih, i započeta izrada takozvanih Dunav-blokova za oblaganje utvrde. Ostaje da se uradi betonska greda koja bi omogućila dalje nasipanje peska i završetak ugovorenog posla, ali visok vodostaj nam ne dozvoljava betoniranje. Trenutno se radi na završetku preostalih 50 metara kamene nožice. Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi preko 62 miliona dinara.
Na Adi Ciganliji PIM radi na podizanju nivoa postojeće obaloutvrde i ojačanju nasipa. Rekonstrukcija zaštitnog nasipa Ade Ciganlije radi se na dve lokacije ukupne dužine 2,5 kilometara, a ugovorena vrednost posla je preko 42 miliona dinara.Radovi na Adi Ciganliji započeti su sredinom januara ove godine i do sada je ugrađeno oko 35.000 kubnih metara peska. Planirano je da radovi budu završeni do sredine marta, odnosno pre nailaska visokih voda.