Konkurs za Program „2.000 socijalno neprofitnih stanova“ biće raspisan tek na jesen. Kako je nedavno najavila Gorica Mojović, pomoćnik gradonačelnika, razlog za kašnjenje jeste u tome što je Ustavni sud Srbije delove gradske odluke o dodeli neprofitnih stanova proglasio neustavnim, ali i da još nije završeno projektovanje prvih 1.

Konkurs za Program „2.000 socijalno neprofitnih stanova“ biće raspisan tek na jesen. Kako je nedavno najavila Gorica Mojović, pomoćnik gradonačelnika, razlog za kašnjenje jeste u tome što je Ustavni sud Srbije delove gradske odluke o dodeli neprofitnih stanova proglasio neustavnim, ali i da još nije završeno projektovanje prvih 1.000 stanova.
– Preradićemo našu odluku o 2.000 stanova i uskladiti je sa vladinom uredbom o dodeli stanova za javni sektor. Do maja bi trebalo da budu završena idejna rešenja 1.000 stanova na osnovu kojih će biti napravljeni katalozi stanova, odnosno spisak stanova sa kvadraturama. To nam je neophodno za raspisivanje konkursa, jer svi koji se prijave moraju da kažu za koliki stan konkurišu. Budući da nije zgodno raspisati konkurs u toku letnjih odmora, to ćemo uraditi u septembru – objašnjava Mojovićeva i dodaje da će to biti konkurs za prvih 1.000 socijalno neprofitnih stanova.

Neophodna dokumentacija

Do sada su Beograđani koji obnavljaju pravo na popust morali da dostave uverenje o visini ličnog dohotka za poslednja tri mesece i potvrdu o broju članova domaćinstva. Spisak je znatno duži za one koji prvi put konkurišu.

Penzioneri sa najnižom penzijom treba da donesu ček poslednje isplaćene penzije, uverenje da ne poseduju nepokretnu imovinu i da se ne duže katastarskim i drugim prihodom na koji se plaća porez. Hendikepirane osobe koje nisu obuhvaćene gradskim organizacijama treba da podnesu rešenje PIO o priznatom pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Ostali treba da prikupe fotokopije ličnih karata punoletnih članova domaćinstva, prijavu prebivališta, a matične izvode za maloletne; fotokopiju poslednje uplatnice „Infostana“, uverenje da ne poseduju, osim stana u kome žive, neku drugu nepokretnost i da se ne duže prihodima na koje se plaća porez.

Zgrade bi trebalo da budu izgrađene za četiri godine, a gradske vlasti su najavile da se nadaju da će uspeti da održe cenu od oko 750 evra po kvadratnom metru. Zasad se zna da će jedan deo prvih 1.000 stanova biti u novobeogradskim blokovima 61 i 63.
Ukoliko ne bude promena, neprofitni stanovi biće otplaćivani 20 godina uz 20 odsto učešća i godišnju kamatu od 0,5 odsto.
Na konkursu će moći da učestvuju zaposleni u javno-komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad, u drugim gradskim javnim preduzećima i ustanovama, Sekretarijatu MUP, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, na univerzitetu i naučnim ustanovama, osnovnim, srednjim i višim školama i školskim domovima, sudovima i gradskoj i opštinskoj upravi.