Antisemitizam – širi fenomen od njegove verske ili rasne komponente

Pojam “antisemitizam” danas se najčešće koristi za opisivanje svih djela protužidovskog karaktera, bez obzira na to je li njihov motiv rasna mržnja, ili neki drugi izvor neprijateljstva.