Koncentracije štetnog prizemnog ozona prešle dozvoljene granice na skoro svim mernim mestima

Koncentracije po zdravlje ljudi opasnog prizemnog ozona prošlog vikenda su prešle dozvoljene granice na gotovo svim mernim mestima u Srbiji, a da o tome javnost nije obaveštena, iako postoji zakonska obaveza da se u takvim prilikama građani upozore na opasnost, skreće pažnju Dejan Lekić, jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije (NEA).