Otvoreni poziv za novu generaciju KROKODILovih Novinara na dan

Novinar na dan je već ustanovljena i popularna KROKODILova platforma koja je proizvela tri generacija mladih novinara, kao i više od 70 objavljenih intervjua, reportaža i istraživačkih priča u periodu od 2019. godine pa sve do danas.