Rešavanje problema nasuprot stvaranju problema u društvu

Ako ja, iako svestan da postoje jednako validna teorijska tumačenja, izaberem da podatke protumačim tako da moje tumačenje nanosi štetu određenoj grupi ljudi, a zatim svoje tumačenje izložim kao činjenicu ili znanje, onda činim određeni oblik epistemološkog nasilja. Zamislimo da je istraživač ustanovio razlike između dve grupe na testu inteligencije i na osnovu toga zaključio da je grupa X po prirodi manje inteligentna od grupeY.