Za zvanje redovnog profesora Milošu Koviću bili dovoljni politički i ideološki stavovi

Miloš Ković je juče izabran za redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.