Deficit budžeta do aprila 77,7 milijardi dinara, javni dug povećan za 835 miliona evra

Deficit budžeta od početka godine do kraja aprila iznosio je 77,7 milijardi dinara, što je rast u odnosu na isti period prošle godine kada je manjak u državnoj kasi bio 40 milijardi dinara.