U razvijenim zemljama zanimanje terenski bankar nije retkost, a reč je o ljudima koji idu „od vrata do vrata“ i nude kredite pravnim i fizičkim licima.

Ti poslovi se isplate bankama jer ne moraju da otvaraju filijale ili ekspoziture i tako stvaraju dodatne troškove , već svoj proizvod nude „na kućnom pragu“. Banke to rade na sofisticiran način, tako što na osnovu podataka o vašem kreditnom potencijalu upućuju terenskog bankara da vam ponudi kreditni proizvod za koji procenjuju da je baš vama potreban. U Srbiji je to zanimanje još uvek retkost, mada neke banke već angažuju ljude kojima je ovaj posao dodatni izvor prihoda. Najčešće je reč o poslovima prodaje kreditnih proizvoda banke, a prodavac za svaki realizovan posao dobija adekvatnu naknadu.

Na sličan način se do kredita može doći i u prodajnim objektima. Gotovo da ne postoji salon automobila, hipermarket ili veća prodavnica tehničke robe u kojoj nećete naići na ponude banaka za kupovinu robe na kredit. Ponude se često promovišu posredstvom letaka, ali češći je slučaj da kredite nude prodavci ili službenici banke u za to uređenom delu prodajnog objekta. Ovakav način uzimanja kredita često je brži i lagodniji od uobičajenog posećivanja banke u par navrata, ali to uglavnom sa sobom nosi i višu cenu kredita bilo kroz višu kamatu ili veće troškove odobravanja kredita.

Ipak, umesto terentskog bankara, potencijalni korisnici bankarskih usluga češće će se „susresti“ sa telefonskim pozivima za promociju proizvoda i usluga banke. Ljubazni bankar, posredstvom telefona obaveštava da neka banka nudi nove uslove kreditiranja i pita vas da li želite da ih čujete. Ukoliko se odlučite da ih saslušate dobićete uglavnom informacije o vrsti kredita, roku otplate, visini kamate, ali i mogućnost davam se na osnovu zarade utvrdi visina kredita. U Srbiji se krediti mogu „naručiti“ i putem Interneta. Osim što se na sajtovima banaka mogu pogledati uslovi za sve vrste kreditnih proizvoda, mnoge banke nude i opciju popunjavanja upita sa osnovnim podacima nakon čega vas kontaktiraju radi realizacije kredita ili neke druge bankarske usluge. Ovakvi upiti se odskoro mogu pronaći i na nezavisnim finansijskim portalima. Prednost ovakvih internet portala je u tome što se mogu uporediti ponude banaka i popuniti upit za onu banku koja nudi povoljnije uslove. Ovim kanalom, takođe, putem tzv. kreditnih kalkulatora, može se izračunati i visina kredita koji se može dobiti, kao i visina mesečne rate.

U zemljama koje imaju manje restriktivnu kreditnu politiku centralne banke, moguće je i da se celokupan posao u vezi sa odobravanjem kredita završi bez posete banci, s obzirom na to da se zahtevi popunjavaju na sajtu banke, a potrebna dokumentacija šalje elektronskim putem. Banka sredstva prenosi na račun ili kreditnu karticu klijenta, koji zahvaljujući elektronskom bankarstvu može odmah da ih koristi, recimo za kupovinu proizvoda na kredit putem interneta. Preduslov za ovakav način odobravanja kredita jeste i elektronski potpis. Informacije o bankarskim kreditima mogu se dobiti i na bankomatima nekih banaka. Kada dođete da podignete novac, na ekranu će vam biti ponuđena opcija da pogledate i uslove za odobravanje kredita ili kreditnih kartica. Slično kao i na internetu, na ovaj način nećete moći da u direktnom kontaktu dobijete neku informaciju koju možda niste našli u prikazanim uslovima. U svakom slučaju navedeni alternativni kanali omogućavaju da brže i lakše dođemo do informacija, koje mogu bitno uticati na odluku iz koje banke ćete podneti zahtev za kreditni proizvod.

Kamatica.com

Pozajmice iz „fotelje“

Kontakt ili kol centri su jedan od najčešće korišćenih alternativnih kanala komunikacije sa bankom. Većina banaka koristi ove centre za davanje informacija o kreditnim proizvodima, kursnim listama, mreži poslovnica i slično. Prednost ovog načina komunikacije ogleda se u tome što se u bilo kom trenutku može zahtevati direktan kontakt sa operaterom, kome se mogu postavljati dodatna pitanja. Ipak još uvek nismo došli do nivoa koji omogućava dobijanje kredita ili kreditne kartice „iz fotelje“. Nedovoljna rasprostranjenost korišćenja elektronskog potpisa i ograničenja u zakonskim i internim pravilima banaka nalažu da se za odobrenje i isplatu kredita mora posetiti ekspozitura banke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.