Sekretar Njilaš ukratko je predstavio osnove dosadašnje saradnje između Ambasade Republike Francuske i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i istakao bitnost lektora koji već treću godinu zaredom pomaže nastavnicima francuskog jezika u osnovnim školama u Novom Sadu, prilikom rada s decom i učenicima. Rad lektora obezbeđuje FIS, s tim što troškove njegovog rada pokriva Sekretarijat. Mihalj Njilaš istakao je, takođe, da su rezultati rada lektora vidljivi – sve više je dece koja uče francuski jezik, kao i učenika koji upisuju francusko-srpska dvojezička odeljenja. Žan-Batist Kizen rekao je da je njegova želja, kao direktora FIS, da osnaži veze sa svim obrazovnim ustanovama na svim nivoima, jer nije dovoljno graditi saradnju samo s fakultetima, već je potrebno postaviti i fundamente za kvalitetno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. U tom smislu, istakao je važnost i dvojezičke nastave na srpskom i francuskom jeziku, koja se na teritoriji AP Vojvodine realizuje u Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje Vojin Jovančević naglasio je bitnost dvojezičke nastave i dodao da je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo pravilnik o dvojezičkoj nastavi. Tim pravilnikom predviđa se stručno usavršavanje nastavnika koji izvode dvojezičku nastavu u oblastima metodike i jačanja jezičkih kompetencija. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje dodao je i to da je vodio preliminarne razgovore s direktorkom Karlovačke gimnazije o osnivanju centra za obuku i stručno usavršavanje nastavnika koji izvode dvojezičku nastavu, te je zatražio podršku FIS za ovaj poduhvat. Fabris Peto, ataše za francuski jezik pri Ambasadi Republike Francuske, istakao je da FIS već dugo podržava i organizuje stručna usavršavanja za nastavnike, i u Srbiji i u Francuskoj. Te obuke prevashodno jesu za nastavnike francuskog jezika, ali, u poslednje vreme, sve više obuka organizovano je i za nastavnike koji izvode dvojezičku nastavu na srpskom i francuskom jeziku. On je dodao da bi bilo izuzetno bitno za francusko-srpsku dvojezičku nastavu na teritoriji AP Vojvodine da se sprovede anketa u svim školskim ustanovama u Vojvodini o tome koliko nastavnika, koji nisu nastavnici stranih jezika, govori strane jezike. Ti podaci mogli bi predstavljati bazu za izradu studije kojom će se utvrditi gde postoje kapaciteti za otpočinjanje dvojezičke nastave, ne samo kad je u pitanju francuski, nego i kada je o ostalim jezicima reč. Njilaš je dodao da tu anketu treba proširiti i na fakultete na teritoriji AP Vojvodine. Njilaš i Kizen dogovorili su se da će nastaviti saradnju, te da će u svakom slučaju podržati rad lektora u osnovnim školama, kao i da će se što pre omogućiti uvođenje dvojezičke nastave u osnovnim školama u Novom Sadu, ali i u drugim školama u AP Vojvodini.