Tamna strana etike Beogradskog univerziteta

Sećate li se onog spora na Ekonomskom fakultetu gde sam osuđena za plagijat prevoda jednog inostranog udžbenika?