Druga strana od one kada prekršilac etičkih načela govori o etici

Zaposlena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu profesora, Danica Popović, podnela je 5. aprila 2021. godine zahtev za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu od strane Branislava Boričića, tadašnjeg dekana Ekonomskog fakulteta.