Druga strana od one kada prekršilac etičkih načela govori o etici 1Foto: Ekonomski fakultet

Zaposlena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu profesora, Danica Popović, podnela je 5. aprila 2021. godine zahtev za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu od strane Branislava Boričića, tadašnjeg dekana Ekonomskog fakulteta.

Zahtev je podnet uz obaveštenja u medijima i uz potpisane podrške tom zahtevu, što je krajnje neobično, od strane profesora Pravnog fakulteta UB, gde je tada zaposlen suprug pomenute (Aleksandra Jovanović, Boris Begović, Dejan Popović, Dragor Hiber, Goran Ilić, Marija Karanikić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković, Milena Polojac, Dragica Vujadinović, Branko Radulović), kao i profesora nekih drugih fakulteta (Ljubodrag Dimić, Dušan Teodorović, Dubravka Stojanović, Slobodan Samardžić, Biljana Stojković, Vesna Rakić Vodinelić, Zoran Radovanović i Goran Janković).

Osnovna optužba je bila što sam ja, kao dekan, na sednici NNV 7.10.2020. godine javno saopštio da ću postupiti po preporuci NNV koju sam dobio nakon tajnog glasanja od članova Veća i izreći meru javne opomene Danici Popović zbog ustanovljene povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu, a da o tome prvo nisam obavestio lično Danicu Popović, koja je, inače, i bila dužna da prisustvuje toj sednici, a ne da sa Većem komunicira preko sredstava javnog informisanja.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je 14. jula 2021. godine odbio pomenuti zahtev „kao neosnovan, s obzirom na to da lice protiv koga je pokrenut postupak nije odgovorno za povredu etičkih načela“.

Danica Popović je 16. avgusta 2021. godine izjavila žalbu na Rešenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, kao drugostepenom organu.

Etički odbor Univerziteta u Beogradu je na sednici održanoj 13. aprila 2022. godine doneo Rešenje kojim se odbija pomenuta žalba kao neosnovana i potvrđuje prethodno Rešenje Odbora.

Ovaj proces koji je vodila Danica Popović protiv mene je trebalo da zaseni proces koji je vodio Ekonomski fakultet protiv nje.

Tada je softver za ispitivanje studentskih radova koji registruje isključivo doslovne podudarnosti tekstova, a koji je koristila četvoročlana Stručna komisija, identifikovao više od 120 stranica teksta drugog autora, našeg pokojnog kolege, u tekstu koji je potpisala Danica Popović – što je jednoglasno utvrđeno u izveštajima Stručne i petočlane Etičke komisije.

Utvrđeno je i ono što sam softver nije mogao: „da su dva prevoda identična čak i kada se njihovi izvornici razlikuju“.

Rezultat postupka okončanog na Ekonomskom fakultetu, a kasnije i na organima Univerziteta u Beogradu, osuda Danice Popović za neakademsko ponašanje, zasnovan je na Izveštajima nezavisne Stručne komisije formirane od strane Univerziteta u Beogradu, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Ekonomskog fakulteta, Mišljenju Etičke komisije Ekonomskog fakulteta i, konačno, Odluci Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta donetoj 7. oktobra 2020. godine tajnim glasanjem. Danici Popović sam tada, po preporuci Veća, izrekao meru javne opomene.

U nastavku, žalba Danice Popović Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu nije prihvaćena.

Dakle, iza osude Danice Popović za neakademsko ponašanje stoje sva četiri najviša profesionalna akademska tela, koja mogu dati najkompetentniju i respektabilnu stručnu procenu ovog pitanja i u njima više od stotinu eksperata i profesora univerziteta svojim imenom i prezimenom, koji su se sa najvećom pažnjom i do detalja, isključivo profesionalno bavili ovim slučajem. Činjenice i rezultati njihovog višemesečnog rada sadržani su dokumentima koja su doneli.

Ovim su, što se tiče organa Univerziteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta, oba postupka okončana. Moguće je pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu.

Autor bivši dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.