Alekse Nenadovića 19-23/Vsprat, 11000 Beograd

Telefon: 011 344 1186 lokali 104,105,224

Fax: 011 344 1186

E-mail: marketing@danas.rs

Cenovnik oglasnog prostora

Cenovnik oglasnog prostora za štampano izdanje možete pronaći ovde